Για 3ο Συνεχόμενο Μήνα η απόδοση των λογαριασμών μας στο Google Ads έχουν Άριστη Απόδοση.
Κόστος Επένδυσης : 17.821.48€      Έσοδο Διαφήμισης : 1.618.146,83€ . 
Για κάθε 1,00 €  επένδυσης το έσοδο είναι  90,83 € .
Συγκεντρωτικά Στοιχεία:
clicks ( Κλικ στις Διαφημίσεις)204.305,00
impressions(Εμφανίσεις Διαφημίσεων)11.658.093,00
cost ( Κόστος Διαφήμισης)17.821,48
conv. Value(Έσοδα)1.618.146,83
value / conv (Έσοδο ανά Πώληση)190,91
Conv Value/ Cost ( Απόδοση Επένδυσης)90,83
Ακολουθούν Χαρακτηριστικές Εικόνες ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Αντώνης Παπαχρυσάνθου
Internet Growth
Digital Marketing Agency
https://www.egrowth.gr