Παρακολουθείστε την εξέλιξη κόστους και revenue όπως φαίνεται στις εικόνες σε λογαριασμό Google Ads στον οποίο αποκτήσαμε πρόσβαση  στις 01 – 10 – 2020 χωρίς όμως να έχουμε δικαίωμα αλλαγών παρά μόνο ανάλυσης.

Δικαίωμα εξ ολοκλήρου διαχείρισης είχαμε την 01 – 11- 2020 και μετά.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών και ειδικότερα οφείλεται στα :

  1. Ανάλυση των δεδομένων της επιχείρησης εις βάθος, με σύγχρονα εργαλεία, μεθόδους και αλγόριθμους που έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά από την Internet Growth Digital Marketing Agency και το προσωπικό της.
  2. Προσεχτικές αλλαγές στην στρατηγική και στην στόχευση των διαφημίσεων βάσει των συμπερασμάτων της ανάλυσης
  3. Εφαρμογή νέων τεχνικών και εργαλείων Παρακολούθηση και καταγραφή του ανταγωνισμού
  4. Ανάλυση των ήδη πελατών της επιχείρησης
  5. Πλήρης κατανόηση των πελατών της επιχείρησης
  6. Προσέγγιση νέων χρηστών με χαρακτηριστικά που ικανοποιούσαν τις ανάγκες της επιχείρησης.
  7. Ανάλυση των δυνατοτήτων αλλά και των διαθέσιμων πόρων και των στόχων marketing της επιχείρησης
  8. Πάρα μα πάρα πολύ δουλειά, εφαρμογή πολλών άλλων μεθόδων και αλλαγών ανάλογα με τον στόχο της κάθε καμπάνιας.

 

Όπως θα παρατηρήσετε στην εικόνα Performance October 2020 το μέσο ημερήσιο έσοδο ήταν  3.126.96 €  με μια λαμπρή εξαίρεση στις 29 – 10 – 2020 με έσοδο  9.837,10  €.

Η κατάσταση άλλαξε προς το καλύτερο 10 ημέρες μετά που αναλάβαμε την πλήρη διαχείριση και εφαρμόσαμε σωστά όλα τα συμπεράσματα που είχαμε εξάγει . Το μέσο έσοδο σταθεροποιείται  από τις 09-11-2020 έως τις  15 – 11- 2020 γύρω στα  10.000,00 € και έπειτα έχουμε την άνοδο από τις 15-11-2020 έως 30-11-2020 που σταθεροποιείται στην περιοχή των  30.000,00€ μέσο όρο.

Αντώνης Παπαχρυσάνθου
Internet Growth
Digital Marketing Agency
https://www.egrowth.gr