01. Η πρόκληση και η λύση

Τo e learning  uoa επιθυμούσε να γίνει ευρύτερα γνωστό και να επεκτείνει την εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση σε ένα ευρύ κοινό του εξωτερικού. Ο ανταγωνισμός τεράστιος και τα προγράμματα λιγότερα από τις αντίστοιχες μεγάλες πλατφόρμες του εξωτερικού. Κατορθώσαμε έπειτα από μεγάλη ανάλυση του κοινού να βρούμε τα προγράμματα εκείνα που έπρεπε να αναπτυχθούν ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τους υποψήφιους εκπαιδευόμενους και να υπερτερήσουμε έναντι του ανταγωνσμού. 

02. Διαδικασία εργασίας

 1. Δημιουργήσαμε λογαριασμό  στο Google Ads με όλα τα προσφερόμενα componets της Google.
 2. Διαμορφώσαμε κατάλληλα τις καμπάνιες ώστε να αντικατοπτρίζει ακριβώς το website & τον οργανισμό.
 3. Φτιάξαμε νέες διαφημίσεις και δημιουργήσαμε κοινά ανά καμπάνια , ανά πρόγραμμα κ.λ.π και ξεκινήσαμε το remarketing.
 4. Συνδέσαμε το Google Analytics με το Google Ads & Search Console 
 5. Δημιουργήσαμε κατάλληλα κοινά έπειτα από διεξοδική ανάλυση των δεδομένων.
 6. Δημιουργήσαμε Google Data Studio Report για επαρκή ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων
 7. Στοχεύσαμε κατάλληλα το κοινό με καμπάνιες Google Ads 
 8. Δημιουργήσαμε στρατηγική στόχευσης ανά μέσο και ανά κοινό ( oflfine  & Online )
 9. Δημιουργήσαμε το κατάλληλο  υλικό για social media και με αυτό απευθυνθήκαμε στο κοινό μας
 10. Δημιουργία  Dashboard σε Google Analytics  , Audience  και όρους Επωνυμίας .

03. Αποτέλεσμα

 1. Βελτιώσαμε τον αριθμό των αιτήσεων. 
 2. Κινούμαστε ανοδικά κάθε χρόνο βάση στρατηγικής και στόχων .
 3. Δημιουργούμε συνεχώς νέα κοινά και αιτήσεις εκπαίδευσης από διαφορετικές χώρες
 4.  Βελτιώσαμε τον αριθμό των εγγραφών στην εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση 
 5. Προσφέρουμε διαρκή εκπαίδευση και συμβουλευτική στο προσωπικό του τμήματος Digital Marketing.