Η ιστοσελίδα μας εφαρμόζει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας όπως του ν. 2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Mέσω του δικτυακού αυτού τόπου δεν συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς.

Δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύουμε το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που μας γνωστοποιείτε και θα τα χρησιμοποιούμε  μόνον στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών κρατήσεων και διαμονής καθώς και για σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας με καθ’ όλα νόμιμο τρόπο.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε:

 • προσωπικά στοιχεία για εσάς, ζητάμε (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση email σας) όταν κάνετε μια κράτηση από τη μηχανή κρατήσεων μας.
 • οικονομικά στοιχεία για την επεξεργασία της κράτησής σας όταν απαιτείται προπληρωμή.
 • λεπτομέρειες συναλλαγών που πραγματοποιείτε μέσω της μηχανής κρατήσεων μας και λεπτομέρειες για την εκπλήρωση των παραγγελιών σας.

Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:

 • Για τη διαχείριση των κρατήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης πληρωμών (όπου ισχύει) και της διαχείρισης των αιτημάτων και προτιμήσεων του χρήστη.
 • Για τη διαχείριση της εγγραφής σε προγράμματα πίστης ή συμμετοχής, καθώς και απόκτηση και εξαργύρωση πόντων.
 • Για τη διαχείριση των αιτημάτων επαφής του Χρήστη μαζί μας μέσω των καναλιών που παρέχονται για το σκοπό αυτό.
 • Για τη διαχείριση της αποστολής εξατομικευμένων διαφημιστικού περιεχομένου επικοινωνιών από εμάς, με ηλεκτρονικά και / ή συμβατικά μέσα, σε περιπτώσεις στις οποίες ο Χρήστης συναινεί ρητά.
 • Για τη διαχείριση της παροχής των συμβατικών υπηρεσιών διαμονής, καθώς και πρόσθετων υπηρεσιών.

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται για την παροχή των υπηρεσιών μας  και σύμφωνα με τη γενικότερη τηλεπικοινωνιακή, φορολογική και λοιπή νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας .

Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι  προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας και  σας παρέχεται η δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή:

 • να ενημερωθείτε για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας,
 • να έχετε πρόσβαση σε αυτά,
 • να αιτηθείτε την διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων,
 • να αιτηθείτε την διαγραφή αυτών, όταν, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων.
 • να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση
 • να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας όταν πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.
 • Να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας

Ο επισκέπτης  ή χρήστης αυτής της ιστοσελίδας όταν επισκέπτεται ή αποκτά πληροφορίες μέσω αυτής, αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τις ρυθμίσεις που ορίζονται στην παρούσα πολιτική προστασίας στον ιστότοπο https://www.egrowth.gr/

Μπορεί να γίνονται τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής κατά διαστήματα. Παρακαλείσθε να ελέγχετε συχνά το περιεχόμενο της πολιτικής αυτής για να βεβαιωθείτε ότι  γνωρίζετε το περιεχόμενο της πιο πρόσφατης εκδοχής της.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία της ιστοσελίδας μας και να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας προκειμένου να το προσαρμόσουμε στις ανάγκες των πελατών.

Τα cookie μας βοηθούν να σας παρέχουμε έναν καλύτερο ιστότοπο, επιτρέποντάς μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες θεωρείτε χρήσιμες και ποιες όχι.

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που ζητά άδεια να τοποθετηθεί στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Μόλις συμφωνήσετε, το αρχείο προστίθεται και το cookie βοηθά στην ανάλυση της κυκλοφορίας ιστού ή σας ενημερώνει όταν επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο.

Τα cookies aναγνωρίζουν την ταυτότητα χρήστη σε διάφορες σελίδες ενός ιστοχώρου ή ακόμα μεταξύ διαφορετικών ιστοχώρων ή όταν χρησιμοποιείτε κάποια εφαρμογή. Οι κατηγορίες των πληροφοριών που συλλέγουμε μέσω cookies περιλαμβάνουν IP διεύθυνση, ID συσκευής, σελίδες που είδατε, τύπο προγράμματος περιήγησης, πληροφορίες περιήγησης, σύστημα λειτουργίας, πάροχο υπηρεσίας διαδικτύου, χρονοσήμανση, κατά πόσο απαντήσατε σε μία διαφήμιση, το σχετικό URL, τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν ή οι δραστηριότητες που συμμετείχατε στο ιστοχώρο/εφαρμογές.

Ένα cookie με κανέναν τρόπο δεν μας παρέχει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας. Μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα cookie, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookie, εάν προτιμάτε. Ωστόσο, αυτό μπορεί να σας εμποδίσει να εκμεταλλευτείτε πλήρως τον ιστότοπο.