( 01-12-2020 έως 20-01-2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσυνό διάστημα)

Παρακολούθηση Ταξιδιωτικών Τάσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο

( 01-02-2021 έως 25-02-2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσυνό διάστημα)

Πραγματοποιήσαμε έρευνα για λογαριασμό Ξενοδοχειακής Αλυσίδας  στην οποία καταγράψαμε ταξιδιωτικές τάσεις που επικρατούν στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον Φεβρουάριο 2021 σε σύγκριση με το 2020 .

Διαπιστώσαμε ότι επικρατεί μια αύξηση του ενδιαφέροντος για ταξίδια στην Ελλάδα αλλά σε καμία περίπτωση δεν καταγράφηκε η πολύ μεγάλη αύξηση που αναφέρεται.

 

Δείτε το ταξιδιωτικό ενδιαφέρον για ταξίδια σε όλο τον κόσμο και για την Ελλάδα.
( 01-12-2020 έως 20-01-2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσυνό διάστημα)

Αντώνης Παπαχρυσάνθου
Internet Growth
Digital Marketing Expert
https://www.egrowth.gr