Business Marketing Google Analytics PPC Advertising

Η κατανόηση των πελατών μας και το λάθος του remarketing

Οι περισσότεροι από τους διαφημιστές έχουν την τάση να δημιουργούν , να επενδύουν  και προβάλλουν ως σοβαρή μέθοδο προσέγγισης τις καμπάνιες remarketing χωρίς να γνωρίζουν απόλυτα τον λόγο , τον τρόπο και τον στόχο του remarketing.

Remarketing προτείνεται ανεπιφύλακτα αρκεί να έχει στόχο σκοπό και αποτελέσματα.

Αναφέρω μερικά παραδείγματα τα οποία ίσως έχετε ακούσει και εσείς ( αν διατηρείτε διαφημιστικούς λογαριασμούς )

  • Κάνω remarketing στους χρήστες που έβαλαν κάτι στο καλάθι τους αλλά δεν αγόρασαν ( είδαμε καμπάνιες remarketing για χρήστες 365 ημερών)
  • Κάνω remarketing σε χρήστες που δεν ολοκλήρωσαν την κράτησή τους κ.λ.π ( δεν σας αναφέρουν το χρονικό διάστημα , το οποίο τις περισσότερες φορές υπερβαίνει την διάρκεια χρόνου ζωής των χρηστών αυτών)
  • Κάνω remarketing στους χρήστες που μπήκαν στο booking engine ( Πόσοι από αυτούς έκαναν κράτηση δεν σας αναφέρουν )
  • Θα συμφωνούσα απόλυτα μαζί τους αν όλοι αυτοί μας παρουσίαζαν την λογική και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούν τις καμπάνιες remarketing και μας έδιναν ένα report το ποσό που επένδυσαν , το αποτέλεσμα που είχαν , και την προστιθέμενη αξία που πρόσφεραν στον διαφημιζόμενο . Τότε μπορούμε μόνο να αξιολογήσουμε σωστά .

Επειδή οι περισσότεροι από τους διαφημιζόμενους δεν γνωρίζουν την λογική αλλά και τον τρόπο που θα μπορέσουν να  αξιολογήσουν τα δεδομένα και τα αποτελέσματά τους , μπορούν να ακολουθήσουν τον μικρό αυτό οδηγό .

Στο Google analytics υπάρχει ένα καταπληκτικό report ( Cohort Analysis ή Ανάλυση Κοόρτης ) το οποίο είναι το ισχυρότερο ίσως εργαλείο για να κατανοήσουμε την εποχικότητα και τον κύκλο ζωής των πελατών μας ( αναφερθήκαμε σε προηγούμενο άρθρο LTV Value) αλλά και πολλά πολλά άλλα όπως π,χ την μακροπρόθεσμη εξέλιξη της επιχείρησής μας  και την πορεία των διαφημιστικών μας αποτελεσμάτων.

Η ανάλυση κοόρτης ομαδοποιεί τους χρήστες ανά ημέρα , βδομάδα , μήνα με βάση την ημερομηνία απόκτησής τους . Στο παραπάνω παράδειγμα βλέπουμε ότι οι χρήστες που αποκτήθηκαν την βδομάδα 26 Απριλίου  – 02 Μαΐου 2020 έχουν σχεδόν μηδενιστεί   την 6 εβδομάδα ( έχουν απομείνει 22 χρήστες  ή 0,34% των αρχικών χρηστών). Επομένως αξίζει να επενδύω σε remarketing μετά την ημερομηνία αυτή?

0 Week

1 Week

2 Week

3 Week

4 Week

5 Week

6 Week

6531

427

179

146

104

85

22

 

6,54%

2,74%

2,24%

1,59%

1,30%

0,34%

Επίσης από την ανάλυσή της, μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα πόσο περισσότερο ή λιγότερο πολύτιμοι είναι οι χρήστες που έχουμε αποκτήσει στο παρελθόν . Επομένως έχετε και έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε ανάλυση και να συγκρίνουμε την απόδοση των εσόδων από έτος σε έτος αλλά και τα ποιοτικότερα στοιχεία ενός διαφημιστικού λογαριασμού.

Πιστέψτε μας,  λογαριασμοί που θεωρήθηκαν επιτυχημένοι όσον αφορά την απόδοσή τους , όταν προχωρήσαμε σε τέτοιες αναλύσεις διαπιστώθηκε ότι είχαν τεράστια περιθώρια εξέλιξης .Σε εφαρμογή των αναλύσεων κοόρτης που έγιναν,  το έσοδο / κόστος βελτιώθηκε κατά 35,65 % τον πρώτο μήνα εφαρμογής .Οι αναλύσεις κοόρτης επειδή χαρακτηρίζονται ως διορατικές αναλύσεις μπορούν να προσθέσουν αξία όταν απαντηθούν ΣΩΣΤΑ τα κάτωθι ερωτήματα.

Οι χρήστες που αποκτούμε ανά βδομάδα , μήνα , ημέρα σε σχέση με αντίστοιχους προηγούμενους χρήστες έχουν περισσότερη ή λιγότερη αξία?

Αν πραγματοποιούμε αλλαγές στον ιστότοπό μας πόσο αυτές επηρεάζουν τους; χρήστες , παλιούς και νέους ( δώστε μεγάλη σημασία στην παράμετρο αυτή γιατί έχουμε παρατηρήσει αλλαγές που έγιναν σε ιστότοτπο και έφεραν τα αντίθετα αποτελέσματα από τα επιθυμητά .)

Κατανοήστε τις εποχικές διαφορές μεταξύ των χρηστών που αποκτάτε με χρήμα και κόπο. Ειδικά για χρήστες που αφορούν site ξενοδοχείων. Δεν συμπεριφέρονται όλοι οι χρήστες το ίδιο . Έχουμε διαφοροποιήσεις ανάλογα με την χώρα , την πόλη την εποχή τις προτιμήσεις αλλά και το στάδιο που βρίσκεται ο κάθε χρήστης. Dreaming, planning κ.λ.π. ( θα αναφερθούμε σε άλλο άρθρο για τα στάδια των χρηστών όσον αφορά το τουριστικό προϊόν).

Ποιο είναι το ποσοστό διατήρησης των χρηστών μας  και ποια είναι η μακροπρόθεσμη αξία τους?

Πότε οι χρήστες μας αρχίζουν να αποχωρούν ή να παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά ?

Συμβουλευτικά θα σας προτείναμε :

Ζητήστε ανάλυση Κοόρτης όσο το δυνατόν πιο σύντομα γίνεται ( είμαστε στην δυσκολότερη ίσως περίοδο για τον τουρισμό) . Αν δεν μπορείτε να την έχετε από το agency ή την εταιρεία που σας κάνει το digital marketing , επικοινωνήστε μαζί μας να σας βοηθήσουμε , αρκεί να έχετε πρόσβαση στο Google Analytics.

Σίγουρα θα κατανοήσετε τις ανάγκες των πελατών σας , την συμπεριφορά τους αλλά και την μέθοδο απόκτησης  ποιοτικότερων  πελατών .Θα ανακαλύψετε τα προβλήματα πολύ πιο γρήγορα , και ίσως να παρατηρήσετε νέες τάσεις  ή να ανακαλύψετε ενοχλητικές τάσεις για την αγορά που δραστηριοποιήστε.

Θα ανακαλύψετε και θα γνωρίσετε καλύτερα τις εποχικές συμπεριφορές να δημιουργήσετε πιο ακριβείς προβλέψεις και να ενσωματώσετε τις προσδοκίες σας για μελλοντική απόδοση ή επένδυση στο σύνολο των χρηστών σας.

Επομένως για πιο remarketing θα μιλήσουμε όταν οι περισσότεροι διαφημιστικοί μας λογαριασμοί δεν έχουν τα κατάλληλα κοινά και δεν εναρμονίζονται με την λογική της Cohort analysis ?